Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tin cải cách hành chínhCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng: 20/10/2023

Hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh An Giang tại Công văn số 1327/UBND-TH ngày 10/10/2023 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Báo cáo số 7541/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó Ủy ban nhân tỉnh giao “Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương. Hàng tháng tăng tối thiểu 20% đối với nhiệm vụ số hóa, phấn đấu đến 15/12/2023 đạt 100%; tăng tối thiểu 15% đối với nhiệm vụ thanh toán trực tuyến, phấn đấu đến 15/12/2023 trên 30%”.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra, Sở Xây dựng kính gửi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện (hướng dẫn chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Rất mong các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng để thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thành công trong việc thúc đẩy thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành chính và đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ ông Đoàn Trương Thanh Bình, Văn phòng Sở Xây dựng để trao đổi, xử lý.

- Điện thoại: 02963.957567 hoặc 0839.798.852

- Email: soxaydung@angiang.gov.vn, binhthanh230688@gmail.com

 


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn