Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo về việc nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày đăng: 14/05/2024

Ngày 09/5/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có Thông báo số 1843/TB-SXD về việc nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 523/UBND-TH ngày 02/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện một số nội dung trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia tối thiểu đạt 45% tỷ lệ thanh toán trực tuyến.

Nay, Sở Xây dựng xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính cần phải thanh toán phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (thanh toán trực tuyến) thì hồ sơ mới chuyển về Sở xử lý.

Danh mục thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến đính kèm bên dưới.

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị liên quan biết và thực hiện./

 


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo về việc nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn