Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
Ngày đăng: 20/03/2024

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

I. Chỉ tiêu, vị trí, đối tượng tuyển dụng:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm:

- Trình độ đào tạo với chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm dự tuyển (đính kèm bên dưới).

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

- Tổng số cần tuyển dụng: 08 người.

- Vị trí cần tuyển dụng:

+ Phòng Kỹ thuật: 02 chỉ tiêu;

+ Phòng Kinh tế: 03 chỉ tiêu;

+ Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu Công trình: 03 chỉ tiêu.

II. Hình thức và lệ phí tuyển:

- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển;

- Lệ phí: 500.000 đồng/ hồ sơ dự tuyển.

Ghi chú:

- Tất cả hồ sơ đựng trong 01 phong bì ghi rõ Họ tên, Số điện thoại liên lạc phải chính xác;

- Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên khi không trúng tuyển.

Địa chỉ nhận và hạn nhận hồ sơ tuyển dụng:

- Ngày nhận hồ sơ: từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 29/4/2024;

- Nộp trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang hoặc nộp qua đường bưu điện địa chỉ: Số 6, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Sđt: 02963.955.277 giờ hành chính gặp Ông Nguyễn Xuân Thịnh, Số điện thoại: 0919.667.587 (trường hợp nộp qua đường bưu điện thì tính thời hạn xác nhận qua dấu bưu điện), tất cả các trường hợp hồ sơ gửi đến Trung tâm trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện sau thời hạn quy định nêu trên thì Trung tâm sẽ không giải quyết.


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn