Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
An Giang: Vì sao cát nhập khẩu chậm thông quan ?
Ngày đăng: 18/01/2024

(Xây dựng) – Ngày 16/01, Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Công văn số 199/SXD-KT&QLXD về tình hình kiểm tra Nhà nước chất lượng cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nhập khẩu, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo đó, từ ngày 02/01/2024, Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận văn bản kiểm tra Nhà nước về chất lượng cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nhập khẩu đối với 17 đơn vị nhập khẩu, theo hồ sơ cung cấp của một số doanh nghiệp.

Văn bản đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và giấy chứng nhận hợp quy định theo Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD thì mặt hàng nhập khẩu là cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) thì mặt hàng nhập khẩu là cát sông tự nhiên mã số hàng hóa 2505.9000. Đối với Cát có mã số hàng hóa 2505.9000 không có trong Bảng 1 - Danh mục sản phẩm hành hóa vật liệu xây dựng được quy định theo Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD.

Trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng (trong thời hạn 15 ngày), Sở Xây dựng có phát hành Văn bản số 61/SXDKT&QLXD và Văn bản số 72/SXD-KT&QLXD ngày 05/01/2024 về việc kiểm tra kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu gửi đến Cục Hải quan tỉnh An Giang và các đơn vị nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với nội dung chính “…Theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 thì Sở Xây dựng tỉnh An Giang thực hiện thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trong danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD, cụ thể là cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa (có mã số HS 2505.1000)…”.

Hiện nay, Sở Xây dựng An Gang vẫn đang thực hiện thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa có mã số hàng hóa HS 2505.1000 theo đúng quy định. Theo Sở Xây dựng An Giang, việc ùn ứ sà lan cát nhập khẩu tại cửa khẩu Vĩnh Xương chủ yếu là do việc xác định mã hàng hóa của cát nhập khẩu.

Theo quy định của Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa có mã số HS 2505.1000 phải thực hiện thủ tục Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm hàng hóa.

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không có trong danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD thì Sở Xây dựng An Giang sẽ không thực hiện thủ tục Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Đề nghị đơn vị nhập khẩu liên hệ với cơ quan hải quan thực hiện đúng thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Với nhận định của cơ quan hải quan về “… mã hàng hóa HS 2505.1000 là mã hàng hóa về cát oxit silit, hay còn gọi là cát trắng, cát biển và cát tự nhiên dùng trong vữa và bê tông nhưng lại ghi mã số hàng hóa HS 2505.1000 là không đúng…”, đã gây ra dư luận không tốt và khó khăn, lúng túng cho các doanh nghiệp nhập khẩu cát trong việc xác định mã hàng hóa theo quy định và việc này cũng gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của cơ quan kiểm tra tại địa phương.

Do có sự nhận định khác nhau trong việc xác định mã số hàng hóa nhập khẩu như đã nêu trên, thiết nghĩ rằng, Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn cho Sở Xây dựng An Giang thực thi kiểm tra Nhà nước về chất lượng cát nhập khẩu đúng quy định, pháp luật, đồng thời cũng giúp tháo gỡ những bất cập cho các doanh nghiệp nhập khẩu cát tại cửa khẩu tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/an-giang-vi-sao-cat-nhap-khau-cham-thong-quan-368515.html


Nguồn : Báo điện tử Xây dựng (Huỳnh Biển)

An Giang: Vì sao cát nhập khẩu chậm thông quan ?

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn