Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Lấy ý kiến góp ý kiến về Bộ Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày đăng: 24/11/2023

Ngày 23/11/2023, sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có Công văn số 4422/SXD-KT&QLXD về việc ý kiến góp ý kiến về Bộ Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện hướng dẫn theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Do đó, Sở Xây dựng đã thuê đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định hiện hành.
Hiện nay Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện và hoàn chỉnh dự thảo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Bộ đơn giá như sau:
1. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Bộ đơn giá, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 08/12/2023. Sau thời gian này các đơn vị, địa phương không có ý kiến thì xem như thống nhất nội dung dự thảo Bộ đơn giá.
2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:
- Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0913595685.
- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: tndat@angiang.gov.vn hoặc nguyendatsxdag@gmail.com


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lấy ý kiến góp ý kiến về Bộ Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn