Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.
Ngày đăng: 11/01/2024

Ngày 08/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 85/SXD-QLN&HTKT V/v hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, ban hành ngày 27/4/2023 có quy định như sau:

- Kể từ 01/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.

- Đối tượng áp dụng là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang xin thông tin đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh toàn bộ nội dung của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và văn bản số 4878/TTGSNH5 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

Quét mã QR bên dưới:

 


Nguồn : Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn