sở xây dựng

Tỉnh an giang

Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 15/10/2021

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021. Thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết +
Đăng ký tiêm ngừa vắc_cin Vero Cell phòng chống Covid 19 cho các đối tượng ngành xây dựng 08/10/2021

Thực hiện công văn số 3259/SYT-NVY ngày 07/10/2021 ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế v.v đăng ký tiêm ngừa vắc_cin Vero Cell;

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved