sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


 • moneyQuy hoạch chất thải rắn
  Tên thủ tục Tải về
  Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050   ( - 15/09/2016) cloud_download
 • moneyQuy hoạch vật liệu xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  Phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang   ( - 23/05/2019) cloud_download
  Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Hòa Bình Thạnh   ( - 23/05/2019) cloud_download
  Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuẩ vật liệu xây dựng xã Bình Mỹ   ( - 23/05/2019) cloud_download
  Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Nhơn Mỹ   ( - 23/05/2019) cloud_download
 • moneyQuy hoạch vùng
  Tên thủ tục Tải về
  Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.   ( - 09/11/2016) cloud_download
 • moneyQuy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000
  Tên thủ tục Tải về
  Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên (QHGT)   ( - 22/06/2021) cloud_download
  Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên (QH SDĐ)   ( - 22/06/2021) cloud_download
 • moneyQuy hoạch chung
  Tên thủ tục Tải về
  Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035   ( - 09/01/2020) cloud_download
  Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035   ( - 30/10/2019) cloud_download

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved