sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quí I năm 2022
Chỉ số giá xây dựng các tháng và các quí trong năm 2021
Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021
Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2020
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2020
Về việc công bố lần 2 đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020
công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2020
công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và Quý I năm 2020
Công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2019
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2019
Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2018
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2018
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018
QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và qúy III, IV năm 2017
Về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho công trình xây dựng sử dung vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved