sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02 năm 2023
Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022
Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng năm 2021 so với năm gốc 2016
Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV/2022 và năm 2022
Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2022
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III năm 2022
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11 năm 2021
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quí II năm 2022
Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5 năm 2022
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quí I năm 2022
Chỉ số giá xây dựng các tháng và các quí trong năm 2021
Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021
Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2020
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2020
Về việc công bố lần 2 đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020
công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2020
công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và Quý I năm 2020
Công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved