sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
QĐ 1617/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và qúy III, IV năm 2017
Về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho công trình xây dựng sử dung vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06 và qúy I, II năm 2017
Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017
2673/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016
Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát
V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2015
V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015
Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xư lý nước thải sinh hoạt
Công bố công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý II năm 2015 một số công trình trên địa bàn tỉnh An Giang
Công bố công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II; tháng 7, 8, 9 và quý III; tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014
V/v công bố định mức công tác xây gạch không nung
Về việc công bố chỉ số giá tháng 5 năm 2014
Về việc công bố chỉ số giá tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang
Về việc công bố chỉ số giá tháng 01 & 02 năm 2014
Về việc công bố chỉ số giá tháng 11, 12 và quý IV năm 2013
V/v công bố chỉ số giá tháng 10 năm 2013
Thuyết minh và qui đinh áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang Phần Xây dựng

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved