sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung)
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang phần Xây dựng (sửa đổi bổ sung)
V/v sử dụng định mức dự toán công trình phần điều chỉnh
V/v công bố chỉ số giá tháng 9 năm 2013
V/v công bố chỉ số giá tháng 8 năm 2013
V/v công bố chỉ số giá tháng 7 năm 2013
V/v công bố chỉ số giá tháng 3 và quý I năm 2013
Về việc Công bố tiêu chuẩn Quốc gia
Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)
Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật " Thi công và nghiệm thu tương xây bằng bloc bê tông khí trưng áp"
Đơn giá tiền lương kèm theo công văn 2178/UBND-XDCB ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh
Đơn giá ca máy kèm theo công văn 2178/UBND-XDCB ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh
V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2015(08/01/2016)

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved