sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ý kiến xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/11/2021; Theo đại chỉ : soxaydung@angiang.gov.vn hoặc ltrunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh và mở rộng phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp-TTCN Tân Trung huyện Phú Tân ...
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc rạch Trà Ôn, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/10/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến Điều một phần Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035 (Phục vụ tái định cư sau Sông Tiền...) Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/10/2021; Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến Điều một phần Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/10/2021; Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và Khu hành chính, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2021 Theo địa chỉ: Theo : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 26/8/2021. Theo: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cải tạo khóm 1, 2 và một phần khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, ... Ý kiến phản hồi gởi về Sở Xây dựng trước ngày 15/8/2021. Theo dại chỉ : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên và Đông Xuyên., ... Ý kiến phản hồii gởi về Sở Xây dựng trước ngày 15/8/2021 Theo: soxaydung@angiang.gov.vn hoặc trunghieulas719@gmail
Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị xã Tân Châu đến 2035 (đường Quốc lộ 80B)
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến 2035. Ý kiến phản hồi về Sở Xây dựng trước ngày 15/8/2021; Theo : soxaydung@angiang.gov.vn hoặc trunghieulas719@gmail.com.
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 26/7/2021 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 - cửa hàng xăng dầu Petrolimex xã An Hảo.. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 15/7/2021; Theo: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tinh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư và Chợ Nhơn Hưng. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/7/2021; Theo : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 15/7/2021; Theo địa chỉ : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án Quy họach chung Đô thị Chợ Mới huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến gời về trước ngày 10/7/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn;
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030 Ý kiến góp ý xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 30/6/2021 Theo: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc rạch Trà Ôn, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 20/6/2021 Theo: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035 (Điều chỉnh mở rộng đường Võ Văn Kiệt). Ý kiến gời về trước ngày 08/6/2021 Theo : soxaydung@angiang.gov.vn hoặc nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến: Điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Bắc đường tránh Quốc lộ 91. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/6/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn.

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved