sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035 . Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 30/9/2022. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035 để thực hiện dự án Trung tâm hành chính thị trấn An Châu. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 26/9/2022. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 08/9/2022. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 09/9/2022. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh AG. . Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 01/9/2022 để tổng hợp; Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 - Trạm quản lý rừng liên huyện Tịnh Biên - Châu Đốc
Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 - Khu tái định cư tại Trạm Y tế xã Văn Giáo cũ
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp; Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ QHC thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035; Ý kiến góp ý xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 20/7/2022. Theo: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn;
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía tây thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/7/2022, Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035 Thời gian lấy ý kiến đến ngày 20/6/2022. Theo ĐC: soxaydung@angiang.gov.vn; mail: nnnchau95@gmaiil.com
Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2035
Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ý kiến góp ý gởi về Sở XD trước ngày 15/6/2022 Thao địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. (để xây dựng Phòng giao dịch NH CS XH Tịnh Biên). Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 30/5/2022 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 30/5/2022 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành đến năm 2035 để thực hiện dự án Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ý kiến góp ý gởi về Sở XD trước ngày 25/5/2022; Theo địa chỉ Theo : soxaydung@angiang.gov.vn hoặc nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến diều chỉnh một phần đồ án quy hoạch vùng huyện Thoại Sơn và quy hoạch vùng thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ý kiến gói ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 30/4/2022; Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; ltrunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 30/4/2022. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch phân khu thị lệ 1/2000 Khu Liên hợp văn hóa, thể thao, Dịch vụ, Hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, TPLX, AG. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 25/4/2022; Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp. Theo : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved