sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Lấy ý kiến: Điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu chức năng đô thị đường tránh Quốc lộ 91. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/6/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn.
Lấy ý kiến: Điều chỉnh một phần Quy hoạch chi tiết Khu quản lý, thương mại và dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 03/6/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến: Điều chỉnh một phần Quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035 để thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn An Châu. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 24/5/2021 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến: Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân Cư Bắc rạch Trà Ôn, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 20/5/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com;
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và Khu hành chính phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý gởi về Sở xây dựng trước ngày 09/5/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com.
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 04/5/2021 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com.

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved