sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Núi Sập, huyện Núi Sập, tỉnh An Giang. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/3/2022. Theo : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến 2035 Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/02/2022 Theo: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến 2035 (Công ty TNHH đóng tàu Hoàng Anh) Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 28/12/2022. Theo : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến 2035 Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 28/01/2022 Theo : soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch phân khu thị lệ 1/2000 Khu du lịch Hồ Soài So huyên Tri Tôn, tỉnh An Giang Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/01/2022 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dưng trước ngày 25/12/2021. Theo: soxaydung@angiang.gov.vn hoặc trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035 Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 25/12/2021. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn hoặc trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và Khu hành chính, phường Mỹ Hòa, ... Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2021 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, ... Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 08/11/2021. Theo địa chỉ: nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ý kiến xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 05/11/2021; Theo đại chỉ : soxaydung@angiang.gov.vn hoặc ltrunghieulas719@gmail
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh và mở rộng phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp-TTCN Tân Trung huyện Phú Tân ...

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved