sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000-2011 trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000-2011 trên địa bàn huyện Tri Tôn
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000-2011 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000-2011 trên địa bàn huyện Thoại Sơn
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000-2011 trên địa bàn huyện Chợ Mới
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000-2011 trên địa bàn huyện An Phú
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000 - 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000 - 2011 trên địa bàn thị xã Tân Châu
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000 - 2011 trên địa bàn thành phố Châu Đốc
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000 - 2011 trên địa bàn huyện Phú Tân
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000 - 2011 trên địa bàn huyện Châu Thành
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất từ năm 2000 - 2011 trên địa bàn huyện Châu Phú
Bản đồ mực nước lũ lớn nhất năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang
  • 1

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved