sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Danh sách các phản ánh được phản hồi

-

Công ty TNHH Xây dựng Daemyung đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng.

Công ty TNHH Xây dựng Daemyung đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng.

Trả lời : ( 19/04/2022 )

Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chuyển số 133 / PC-VPCP ngày 19/01/2022 của Văn phòng Chính phủ và văn bản ngày 25/3/2022 của Công ty TNHH Xây dựng Daemyung về việc đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 83 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư. Chủ đầu tư xây dựng và tổ chức tham gia thị trường xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trường hợp tổ chức thực hiện các công việc hoàn thiện theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sơn, chống thấm và các công việc tương tự khác thì không ảnh hưởng đến kết quả. Kết cấu chịu lực của công trình không thuộc diện bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Daemyung nghiên cứu, thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

CV 1251/BXD-HDXD

-

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri Tân Châu xem xét việc lấp kênh xép cỏ găng

+ Cử tri Tân Châu hỏi: “Cử tri xã Vĩnh Hoà đề nghị tỉnh xem xét việc lấp kênh xép cỏ găng đoạn từ cầu bến nước đến ranh Vĩnh Xương. Nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo mặt bằng bố trí cho những hộ trong vùng sạt lở, đồng thời thực hiện di dời lùi các hộ cặp tỉnh lộ 952 đảm bảo thông thoáng hành lang an toàn giao thông của tỉnh lộ 952.”

Trả lời : ( 16/03/2022 )

Giải trình của Sở Xây dựng: Qua trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có một số thông tin giải trình như sau:

- Theo Văn bản số 39/UBND-KTN ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh công bố danh mục khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 thì Kênh Xép Cỏ Găng xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu không thuộc danh mục khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đánh giá và xác định đoạn sông kênh rạch là khu, điểm ô nhiễm môi trường cần khắc phục xử lý, đề nghị UBND thị xã Tân Châu thực hiện theo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 342/STNMT-MT ngày 02/02/2018 về việc thực hiện xử lý các khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó UBND thị xã Tân Châu sẽ có đề xuất giải pháp khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp.

- Hiện nay, Kênh Xép Cỏ Găng xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu vẫn còn đang sử dụng cho mục đích sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân khu vực. Do đó, nếu thực hiện giải pháp san lấp kênh để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường thì Thị xã Tân Châu cần phải (1) có biện pháp thủy lợi thay thế để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và (2) có sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân trong khu vực đối với giải pháp san lấp đoạn kênh này.

Trên đây là báo cáo giải trình của Sở Xây dựng về các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

TVB (nguồn CV 708/SXD-QLN&HTKT)

-

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri Tân Châu về sạt lở bờ sông Kênh Xáng

+ Cử tri Tân Châu hỏi: “Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông Kênh Xáng còn nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại tài sản và an toàn tính mạng người dân sinh sống dọc bờ sông. Dọc theo bờ sông Kênh Xáng thuộc địa bàn xã Tân An có hơn 500 hộ dân sinh sống và bị ảnh hưởng do sạt lở, người dân xã Tân An mong muốn các cấp chính quyền có quy hoạch để sớm xây dựng cụm tuyến dân cư tránh sạt lở giai đoạn 2 để bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở, để người dân sớm ổn định cuộc sống và an tâm lao động phát triển kinh tế.”

Trả lời : ( 16/03/2022 )

Giải trình của Sở Xây dựng:

Triển khai Chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định 714/QĐ-TTg và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Chính phủ giao cho các địa phương phải tự chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đồng thời cho phép địa phương được thực hiện mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư theo hình thức BT để góp phần hỗ trợ cho người dân vùng sạt lở sớm có nơi ở ổn định, an toàn trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn. Tuy nhiên, ngày 18/6/2020, Quốc hội đã  phê duyệt Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, Tại điểm d khoản 5 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 quy định “Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT”. Tại khoản 6 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 cũng quy định “Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020”….. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng An Giang báo cáo UBND tỉnh An Giang tạm dừng việc xây dựng cụm, tuyến dân cư theo hình thức đối tác công tư. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư được thực hiện theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ…”

Để có thể đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư trong thời gian tới, Sở Xây dựng đã kiến nghị và được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản 5494/VPUBND-KTN ngày 03/11/2020, trong đó: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện lồng ghép xây dựng các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh.

Do đó, để việc đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng đầu tư của ngân sách địa phương, hạn chế tình trạng sau khi đầu tư nhưng người dân không đồng ý di dời vào cụm, tuyến. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện: (1) rà soát vị trí, địa điểm xây dựng để đảm bảo kết nối hạ tầng và các điều kiện sống của người dân để lên phương án cho phù hợp; (2) cần lấy ý kiến đồng thuận của các hộ dân và cam kết sẽ vào ở khi cụm, tuyến hoàn thành; (3) lập danh sách các hộ thụ hưởng chính sách thuộc đối tượng của Chương trình để phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí triển khai xây dựng cụm dân cư trên địa bàn huyện.

Mặt khác, theo Thông báo số 264/TB-VPUBND ngày 16/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án đầu tư các khu, cụm tuyến dân cư để di dời dân từ các vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh. Đề án đã được Sở Xây dựng lập, lấy ý kiến và tiếp thu phản biện từ các sở ngành, địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Sở Xây dựng đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2022. Theo nội dung dự thảo, đề án sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cụm tuyến dân cư để di dời các hộ có nhà ở trong vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

* Giai đoạn 2022 – 2025: dự kiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 21 khu, cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 8.347 hộ.

* Giai đoạn 2026 – 2030: dự kiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 29 khu, cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 12.797 hộ.

Trên đây là báo cáo giải trình của Sở Xây dựng về các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

TVB (nguồn CV 708/SXD-QLN&HTKT)

-

Trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (Phú Tân)

Trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (Phú Tân)

Trả lời : ( 11/10/2021 )

Hỏi:

“Kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho cấp huyện để thuê tư vấn lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cho các xã, thị trấn năm 2022 theo quy định của ngành xây dựng”.

Trả Lời:

1. Sở Xây dựng đã có văn bản số 2860/SXD-QH ngày 27/8/2021 về việc rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng và tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo rà soát và đề xuất lập mới, điều chỉnh quy hoạch đô thị và các khu chức năng đặc thù trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm cho cấp huyện để thực hiện.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân (văn bản số 1085/UBND-TH ngày 01/10/2021) về danh mục lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và các khu chức năng năm 2022 có tổng cộng 05 danh mục với kinh phí khoảng 5.909 triệu đồng:

- Lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị: 03 đô thị (thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm và xã Hòa Lạc) với kinh phí khoảng 4.618 triệu đồng.

- Điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Trung mở rộng với kinh phí khoảng 830 triệu đồng.

- Lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ với kinh phí khoảng 461 triệu đồng (nguồn vốn của nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR HOLDIGS Việt Nam).

2. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp đề xuất danh mục lập, điều chỉnh quy hoạch chung cho toàn tỉnh (trong đó có huyện Phú Tân) và phối hợp cùng Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2022.

-

Kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh Khóa X

Trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (Châu Phú).

Trả lời : ( 11/10/2021 )

Hỏi:

“Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp các cụm tuyến, dân cư cho các huyện theo lộ trình, ít nhất mỗi năm thực hiện chỉnh trang, nâng cấp 01 cụm, tuyến dân cư/huyện theo cơ chế kinh phí tỉnh hỗ trợ 70%, huyện đối ứng 30% trên tổng mức đầu tư; theo thứ tự ưu tiên đối với các cụm, tuyến dân cư đã xuống cấp (để thực hiện chỉnh trang, đầu tư, xây dựng lại hệ thống đường, hệ thống xử lý nước thải, điện - nước…). Đối với các huyện có khả năng đối ứng thì đề nghị tỉnh tăng tiến độ trợ cấp kinh phí để các huyện chủ động hơn”.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Châu Phú có 31 cụm tuyến dân cư bao gồm giai đoạn 1 là 27 cụm, tuyến và giai đoạn 2 là 04 cụm, tuyến được đầu tư xây dựng từ năm 2001 đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa dân vào ở ổn định.

Theo Thông báo số 156/TB-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh An Giang thì: “Toàn bộ tiền bán nền linh hoạt phải nộp ngân sách tỉnh, dành ưu tiên trả nợ vốn vay tôn nền và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Sau khi cân đối, nếu thu lớn hơn chi thì để lại cho cấp huyện 70% để đầu tư các công trình phúc lợi tại cụm, tuyến dân cư (như: sửa chữa công trình giao thông, cấp thoát nước…), tỉnh giữ lại 30% để hỗ trợ cho các huyện không cân đối được vốn đầu tư hạ tầng”. Tuy nhiên, thời gian qua nguồn thu từ bán nền linh hoạt chủ yếu được dành để ưu tiên trả nợ vốn vay tôn nền của Ngân hàng Phát triển nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn (phải chịu lãi suất cao). Do đó, hiện nay các huyện gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vốn để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng của cụm, tuyến dân cư nhất là các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 (đến nay đã đưa vào sử dụng trên 10 năm phần nhiều cần phải được nâng cấp).

Do đó, để hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến dân cư, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, xác định các cụm,tuyến có nhu cầu bức xúc để ưu tiên duy tu, sửa chữa trước mắt là từ việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, nếu có khó khăn thì có báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ từ nguồn bán nền linh hoạt. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc tăng cường công tác thu hồi nợ nền cơ bản và tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt nhằm tăng thêm nguồn vốn để hỗ trợ chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Chỉ đạo UBND các xã tổ chức tăng cường công tác thu gom rác thải, nạo vét hệ thống cống, rãnh trong khu dân cư để khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng bị ứ đọng, gây ảnh hưởng đến việc thoát nước và môi trường của khu dân cư. Bố trí ngân sách của huyện hàng năm hoặc từ nguồn vốn chi cho hoạt động bảo vệ môi trường cho công tác duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm tuyến dân cư, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng nhà ở trên CTDC để ngăn chặn tình trạng xây dựng vi phạm, lấn chiếm công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến dân cư.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo các nội dung nêu trên để chủ động chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6143/VPUBND-KTN ngày 07/12/2020 về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Chương trình Cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Văn bản hướng dẫn xử lý được lấy ý kiến rộng rãi của các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp và hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo văn bản tại Tờ trình số 247/SXD-QLN&HTKT ngày 22/01/2021 về việc xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 510/UBND-KTN ngày 07/6/2021 gửi các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đề nghị hướng dẫn, xử lý vướng mắc đối với các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai. Khi có ý kiến trả lời, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai thực hiện.

 

Nguồn: CV 3339 /SXD-QH

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND Thoài Sơn

Hỏi: Tại Trang 7 của Đề án nêu tổng cộng đánh giá tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội đạt 9,12/8,0 điểm. Đề nghị xem lại cách tính điểm này cho hợp lý. (Thoại Sơn)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, quy định tiêu chuẩn hạ tầng xã hội gồm 02 nhóm tiêu chuẩn:

- Nhóm tiêu chuẩn về nhà ở (gồm 02 tiêu chuẩn) đạt 1,74/2,0 điểm.

- Nhóm tiêu chuẩn về công trình công cộng (gồm 08 tiêu chuẩn) đạt 7,39/8,0 điểm.

Như vậy: Tổng điểm tiêu chuẩn hạ tầng xã hội đạt 9,12/10,0 điểm thay vì 9,12/8,0 điểm. Nguyên nhân do sơ suất trong quá trình biên tập, Sở Xây dựng xin tiếp thu và chỉnh sửa do lỗi biên tập bị nhầm như vừa giải trình.

Công văn số 1329 /SXD-QHngày 29/4/2020

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND Phú Tân

Hỏi: Theo Tờ trình “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang” trong đó, có công trình kiến trúc tiêu biểu là Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, diện tích và dân số huyện Thoại Sơn. Đề nghị, phải có sự đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính trước khi trình. (Phú Tân)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả lời:

- Theo quy định tại số 1210/2016/UBTVQH13, đối với tiêu chuẩn về công trình kiến trúc tiêu biểu chỉ cần yêu cầu có di tích cấp quốc gia sẽ đạt điểm tối đa. Trên địa bàn thành phố Long Xuyên hiện nay có 01 di tích Quốc gia đặc biệt (Nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng) và 02 di tích cấp Quốc gia (Bắc Đế miếu, đình Mỹ Phước), đảm bảo vượt yêu cầu điểm tối đa cho tiêu chuẩn này.

- Ngoài ra, do phạm vi đánh giá phân loại đô thị xét cho phạm vi nghiên cứu sang không gian của huyện Thoại Sơn, việc đưa thêm Di tích Óc Eo – Ba Thê vào không làm tăng thêm điểm đánh giá mặc dù việc đưa vào là phù hợp, mục tiêu chính là khẳng định vai trò di chỉ khảo cổ quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê cần được quan tâm trong không gian liên kết phát triển giữa Long Xuyên và Thoại Sơn.

- Về diện tích và dân số huyện Thoại Sơn; ý kiến đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính trước khi trình, đề nghị quý Đại biểu tham khảo các nội dung đã được giải trình lồng ghép nêu trên.

Công Văn số 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND An Phú

Hỏi: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,0/6,0 điểm. Đề nghị xem lại số liệu đánh giá tiêu chí này (An Phú)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

 

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, quy định tỷ lệ lao động phi nông nghiệp gồm 02 tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (yêu cầu 65-75%):

+ Huyện Thoại Sơn có số lao động phi nông nghiệp là 61.584 người/117.280 lao động (52,5%)

+ Thành phố Long Xuyên có số lao động phi nông nghiệp là 155.516 người/162.128 lao động (95,9%)

Do vậy, thành phố Long Xuyên mở rộng có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 217.100 người/279.408 người = 77,7% >75% . Đạt 1,5/1,5 điểm.

- Tiêu chuẩn về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị 11 phường hiện hữu (yêu cầu 85-90%): 141.189 người/145.216 người = 97,2% >90%. Đạt 4,5/4,5 điểm.

Tóm lại: Tổng cộng 02 tiêu chuẩn thành phố Long Xuyên mở rộng có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,0/6,0 điểm.

Công văn số 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND

Hỏi: Về phạm vi mở rộng đô thị thành phố Long Xuyên bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Thoại Sơn và phần mở rộng này là cơ sở để thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị (theo Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13). Từ cơ sở đó đề nghị làm rõ thêm trong tương lai huyện Thoại Sơn còn không hay phải sáp nhập vào thành phố Long Xuyên. (Tri Tôn)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả lời:

- Đối với việc mở rộng không gian đô thị Long Xuyên sang địa giới hành chính huyện Thoại Sơn; như đã giải trình ở trên:  

+ Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH về diện tích thành phố quy định từ 150km2 trở lên (thành phố Long Xuyên có diện tích 114,96km2), cần nghiên cứu mở rộng trong giai đoạn 2022-2030 đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

+ Việc nghiên cứu không gian đô thị mở rộng sang huyện Thoại Sơn là phù hợp và được chủ trương thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2020 về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Do vậy, Đề án phân loại đô thị được đánh giá trên cơ sở phạm vi không gian đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại I và được quản lý bằng 02 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt: đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035.

- Thực hiện theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn 2022-2030, việc có thể điều chỉnh một phần huyện Thoại Sơn hoặc sáp nhập cả huyện Thoại Sơn hay không cần có những nghiên cứu và quy trình riêng đảm bảo sự đồng thuận của người dân và hệ thống chính trị khi thực hiện sau này.

Công văn 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020.

-

giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND Tri Tôn

Hỏi : Căn cứ vào Quyết định 3777/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030, tại Điều 1 có nêu “Năm 2020: Nâng loại 01 thành phố lên đô thị loại I: Long Xuyên” và Quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035, chưa thấy đề cập đến quy hoạch đô thị thành phố Long Xuyên mở rộng. (Tri Tôn)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả Lời:

- Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang (Quyết định 3777/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh) xác định thành phố Long Xuyên trở thành đô thị loại I vào năm 2020. Tất cả các định hướng chỉ đạo của việc nghiên cứu vĩ mô chỉ căn cứ theo tên đô thị hiện có, còn không gian cụ thể của đô thị có mở rộng hay không tùy theo vào đặc thù của từng địa phương trong quá trình quản lý và phát triển đô thị.

- Việc nghiên cứu trên cơ sở phạm vi thành phố Long Xuyên mở rộng do những yêu cầu và căn cứ pháp lý như sau:

+ Thành phố Long Xuyên có diện tích 114,96km2, dân số thường trú 272.229 người (yêu cầu của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH đối với thành phố thuộc tỉnh: diện tích từ 150km2 trở lên; dân số từ 150.000 người trở lên), như vậy thành phố Long Xuyên không đủ diện tích theo yêu cầu và nằm trong đối tượng cần sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (thời hạn thực hiện của thành phố Long Xuyên trong giai đoạn 2022-2030).

+ Để đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian đô thị, việc nghiên cứu sang huyện Thoại Sơn xét về không gian đô thị kết nối chuỗi đô thị dọc đường tỉnh 943 và đường tỉnh 960; đồng thời khai thác thế mạnh của thành phố Long Xuyên (thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng) và huyện Thoại Sơn (nông nghiệp đô thị, du lịch tâm linh gắn với dịch vụ) là phù hợp.

+ Chủ trương về việc nghiên cứu mở rộng không gian đô thị Long Xuyên sang huyện Thoại Sơn đã được định hướng trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

+ Theo phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp huyện (Điều 28-Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và các quy định pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan), việc quản lý về xây dựng phát triển đô thị tại cấp địa phương là cấp huyện; do vậy trong quá trình từ nay đến lúc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030, việc quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch cho thành phố Long Xuyên mở rộng nằm trên phạm vi 02 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn) cần được quản lý trên cơ sở 02 đồ án quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035.

Công văn 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020

-

Xin ý kiến chấp thuận thực hiện nhà ở xã hội liền kề thấp tầng

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 292/TTr.Cty ngày 19/4/2017 của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang về việc đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện nhà ở xã hội thấp tầng liền kề trong dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học

Trả lời : ( 04/05/2017 )

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì “Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.”

Sở Xây dựng sẽ trình UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận của HĐND tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư theo quy định nêu trên

 

TVB

-

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 466/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Cử tri thị trấn Long Bình (An Phú), đề nghị đầu tư bổ sung thêm 01 cụm dân cư vượt lũ để người dân trong vùng sạt lở không có đất cất nhà, có nơi ở ổn định”.

Trả lời : ( 10/03/2017 )

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau:

 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001-2015 với tổng số 976/977 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định. Riêng tỉnh An Giang đã xây dựng được 244/244 cụm, tuyến dân cư (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số hộ theo quy hoạch là 41.729 hộ, đến nay có 39.975 hộ đã xây dựng nhà ở (đạt tỷ lệ 96%).

 

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình - giai đoạn 2 (ngày 10/4/2015), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh có hoàn cảnh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm (theo thông báo số 156/TB-VPCP ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ).

 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung dự án giai đoạn 2016-2020. Theo đó, có 05 địa phương có nhu cầu đầu tư bổ sung 130 dự án để đảm bảo cho 44.811 hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định. Riêng tỉnh An Giang có nhu cầu đầu tư bổ sung 39 cụm tuyến dân cư để hỗ trợ 7.066 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được tổng hợp vào nhu cầu chung để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; trong đó đã bao gồm 10 cụm, tuyến dân cư cho khoảng 2.500 hộ dân mà cử tri tỉnh An Giang kiến nghị. Tuy nhiên, Tỉnh không đề xuất đầu tư cụm tuyến dân cư tại thị trấn Long Bình. Bộ Xây dựng hiện đã đề xuất cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 07/4/2016.

 

Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang kiểm tra rà soát số lượng hộ dân trong vùng sạt lở tại thị trấn Long Bình để bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư bổ sung cụm tuyến dân cư giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động hỗ trợ cho người dân trong vùng sạt lở theo cơ chế riêng của địa phương hoặc hỗ trợ lồng ghép theo chương trình có hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ đang thực hiện trên địa bàn.

Xaydung.gov.vn

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX

“Tình trạng sạt lở trên địa bàn thị xã Tân Châu ngày càng diễn biến phức tạp. Đề nghị sớm triển khai thực hiện dự án tuyến dân cư di dời khẩn cấp sạt lở Đông sông Hậu (nay là tuyến dân cư Long Hòa) xã Châu Phong nhằm đưa những hộ dân đã di dời khỏi vùng sạt lở có nơi ở ổn định”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II bổ sung (2016 – 2020), Bộ Xây dựng đã dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho tỉnh An Giang 39 cụm-tuyến, quy mô 169,52 ha, bố trí 7.066 nền trong đó có danh mục tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong (8,4 ha - 350 nền) của thị xã Tân Châu.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình và Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai thực hiện. Do đó, để kiện toàn công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất phương án quy hoạch tổng mặt bằng, rà soát đối tượng, khái toán tổng mức đầu tư và phương án cân đối tài chính đảm bảo phù hợp với các quy định của Chương trình để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tri Tôn)

“Đề nghị tỉnh sớm khắc phục tình trạng nước ngập mặt đường vào mùa mưa tại các đoạn đường vào Trường Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

a) Về hiện trạng hệ thống thoát nước của công trình:

Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa theo thiết kế được kết nối với các tuyến cống thoát nước của đường Ung Văn Khiêm (02 điểm), đường Nguyễn Văn Linh (01 điểm), đường Dương Bạch Mai (01 điểm) bằng cống bê tông cốt thép, có đường kính 400 mm, đảm bảo yêu cầu hoạt động.

Hệ thống thoát nước thải của dự án được kết nối với tuyến cống thoát nước thải của đường Dương Bạch Mai. Bằng cống bê tông cốt thép, có đường kính 300 mm, đảm bảo yêu cầu hoạt động.

Hiện tại hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của công trình đã được thi công hoàn thành và đấu nối vào các tuyến thoát nước theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo khả năng hoạt động của dự án; hiện trạng bên trong và bên ngoài công trình không nhận thấy bị đọng nước.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống trong khu vực thì trong mùa mưa với những cơn mưa lớn kéo dài cộng với thời điểm triều cường dâng cao thì các tuyến đường Ung Văn Khiêm, đường Nguyễn Văn Linh và đường Dương Bạch Mai xung quanh công trình (kể cả đoạn đường Ung Văn Khiêm trước cổng Đại học An Giang) đều bị ngập và mất nhiều thời gian để có thể thoát hết lượng nước ngập.

b) Nguyên nhân:

Đường Ung Văn Khiêm được xây dựng trên nền khu vực san lấp, nền đất nguyên thổ bị lún theo thời gian; cao độ mặt đường thấp hơn cao độ mực nước lũ năm 2011 khoảng 0,46 - 0,48m (cao độ đo được tại: điểm tim đường Ung Văn Khiêm trước cổng chính công trình Bệnh viện là: 2.340, điểm giao giữa đường Ung Văn Khiêm và đường Nguyễn Văn Linh là: 2.320; cao độ mực nước lũ lớn nhất năm 2011 là: 2.800).

Hệ thống thoát nước hiện trạng đường Ung Văn Khiêm được đấu nối với đường Hà Hoàng Hổ. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước này không hoạt động tốt do nhiều hố ga bị hư hỏng hoặc lấp đầy rác (đặc biệt là khu vực trước cổng công trình Bệnh viện và hàng rào trường Đại học An Giang - đã hình thành khu vực chứa rác thải), không được nạo vét, thông tuyến.

Tóm lại: Với cao trình mặt đường thấp; hệ thống thu gom, thoát nước vận hành không tốt, cùng với sự tập trung khối lượng nước mặt lớn từ các tuyến đường khác thì việc ngập úng đường Ung Văn Khiêm là không thể tránh khỏi.

c) Giải pháp và kết thực hiện:

Để khắc phục tạm thời tình trạng đọng nước trên tuyến đường, Sở Xây dựng đã có công văn 767/SXD-PTĐT ngày 19/5/2015 đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên sớm tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống hố ga thu nước, nạo vét hệ thống cống rãnh đảm bảo viêc tiêu thoát nước cho khu vực được thông suốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 14/5/2015.

Hiện nay, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 với quy mô đầu tư gồm các hạng mục: Đường giao thông; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước và Di dời đường dây trung thế, trạm biến áp. Dự án sẽ được khởi công vào tháng 12 năm 2016. Sau khi công trình hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng nước ngập mặt đường vào mùa mưa tại các đoạn đường vào Trường Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tân Châu, Tri Tôn, Chợ Mới)

“Đề nghị sớm triển khai vốn để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở tại các địa phương”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hoàn thành giai đoạn 1 với tổng số 2.020 hộ (xây mới 1.414, sửa chữa 606 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 275 hộ (xây mới 193 hộ, sửa chữa 82 hộ), huyện Chợ Mới 204 (xây mới 118 hộ, sửa chữa 86 hộ), huyện Tri Tôn 415 hộ (xây mới 348 hộ, sửa chữa 67 hộ). Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND 17/8/2016 điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và đã được ghi nhận (văn bản số 3898/LĐTBH-NCC ngày 07/10/2016) với tổng số 3.762 hộ (xây mới 1.727 hộ, sửa chữa 2.035 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 463 hộ (xây mới 188 hộ, sửa chữa 275 hộ), huyện Chợ Mới 371 hộ (xây mới 93 hộ, sửa chữa 278 hộ, huyện Tri Tôn 672 hộ (xây mới 418 hộ, sửa chữa 254 hộ).

Căn cứ văn bản số 1605/UBND-KTTH ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phân bố kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; theo đó, dự kiến năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ được phân bổ 35 tỷ đồng để thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 29/11/2016 Sở Xây dựng đã có văn bản số 3228/SXD-QLN đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg chuẩn bị triển khai năm 2017. Để chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng triển khai thực hiện khi có nguồn vốn của trung ương, đề nghị UBND các huyện Chợ Mới, Tri Tôn và thị xã Tân Châu chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2017.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Long Xuyên)

“Sớm lắp trả lại hiện trạng mặt đường như ban đầu đối với những đoạn đường sau khi đã thi công xong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Về thời gian thi công hoàn trả mặt bằng các tuyến đường: Theo cam kết của Cty Cổ phần Điện nước An Giang tại văn bản số 1456/CTCPĐN-DALX ngày 01/12/2016 thì đối với các tuyến đường thi công mới, việc tái lập hoàn trả mặt bằng hiện trạng phải được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ ngày lắp đặt xong tuyến ống. Thời gian từ khi đào đường đến khi lắp đặt xong tuyến ống là 14 ngày.

Ngoài ra, theo cam kết trên của Cty Cổ phần Điện nước An Giang và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng có văn bản số 3266/SXD-CCGĐ ngày 02/12/2016 đề nghị Cty Cổ phần Điện nước An Giang yêu cầu đơn vị thi công hạng mục Hệ thống thoát nước thải tạm ngưng đào mới các tuyến đường, tập trung hoàn trả mặt bằng láng nhựa hoặc thảm bê tông nhựa các tuyến đường đang thi công trước ngày 20/01/2017 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Trường hợp cần thiết đào để thi công các tuyến đường mới thì đơn vị thi công phải có biên bản cam kết thực hiện hoàn trả mặt bằng hoàn thành trước ngày 20/01/2017.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Xin chủ trương thực hiện dự án “Khu tái định cư cầu Tân An"

Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản số 235/UBND-ĐTXD ngày 24/3/2016 của UBND thị xã Tân Châu về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An. Trong đó đề nghị Sở xây dựng tham mưu UBND tỉnh giao UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu tái định cư cầu Tân An với quy mô 300 nền tái định cư và tiếp tục hỗ trợ địa phương mời gọi và hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư dự án Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An phần còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt

Trả lời : ( 31/03/2016 )

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

 

1. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (có quy mô sử dụng đất là 41 ha) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 15/10/2013, trong đó diện tích đất dành để xây dựng nhà tái định cư là 3,24 ha. Để triển khai dự án “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (trong đó có khu tái định cư), năm 2015 Sở Xây dựng đã công bố thông tin dự án theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và chỉ có Công ty cổ phần xây dựng Thương mại và đầu tư Huy Ngọc Hưng (gọi tắt là Công ty Huy Ngọc Hưng) đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ năng lực theo quy định.

 

Vì vậy, để giải quyết nhu cầu bức xúc về chỗ ở tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Tân An, đề nghị UBND tỉnh chấp thuận     giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư dự án “Khu tái định cư cầu Tân An” theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trong Thông báo số 275/TB-VPUBND ngày 19/10/2015 về Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng năm 2015 (cho tiến hành kiểm tra và đánh giá năng lực, tiến độ triển khai dự án , nếu doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì tiến hành thu hồi dự án và giao lại thị xã Tân Châu tiếp tục triển khai. Đồng ý chủ trương cho địa phương mượn vốn đầu tư, sau khi bán nền sẽ hoàn trả ngân sách tỉnh).

 

Lưu ý khi triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư, UBND thị xã Tân Châu phải bám sát quy mô sử dụng đất dành để xây dựng nhà tái định cư theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

2. Đối với phần còn lại của dự án phát triển nhà ở thương mại “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An”, đề nghị UBND thị xã Tân Châu hướng dẫn Công ty Huy Ngọc Hưng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư (nếu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về năng lực). Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Tân Châu mời gọi các doanh nghiệp có năng lực khác để thực hiện dự án này.

 

Nguồn: TVB biên tập từ 588/SXD-QLN

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện An Phú trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh, khóa VIII.

“Ấp Vĩnh Phát, xã Phú Lộc, huyện An Phú có tuyến đường đất dài 09km thường ngập sâu vào mùa lũ, điện phục vụ sinh hoạt chưa có. Đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng tuyến dân cư tại khu vực này nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân”.

Trả lời : ( 25/11/2015 )

Sở Xây dựng báo cáo như sau: Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ, huyện An Phú đã được đầu tư 42 cụm/tuyến (giai đoạn I: 37 cụm/tuyến; giai đoạn II: 05 cụm/tuyến) với quy mô diện tích 191,85 ha; tạo được 8.633 nền; tổng mức đầu tư trên 284 tỷ đồng, trong đó xã Vĩnh Lộc được bố trí 06 cụm/tuyến (chủ yếu tập trung trên địa bàn các ấp Vĩnh Lợi, ấp 1, ấp 2 và ấp 3) với diện tích 20,15 ha; tạo được 1.070 nền nhà để bố trí cho đối tượng là các hộ thường xuyên bị đe dọa nguy hiểm bởi lũ lụt, sạt lở. Riêng ấp Vĩnh Phát trước đây thuộc xã Phú Lộc, huyện Tân Châu (nay là thị xã) nay thuộc xã Vĩnh Lộc, có vị trí nằm tiếp giáp kênh Bảy xã, là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện An Phú. 1. Về xây dựng tuyến dân cư: Chương trình xây dựng cụm/tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 kéo dài đang trong giai đoạn dự thảo lấy ý kiến của Bộ, ngành và UBND các tỉnh có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với đề nghị đầu tư cụm/tuyến dân cư vượt lũ của ấp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Lộc, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND huyện An thực hiện rà soát kỷ số hộ có nhu cầu trên địa bàn ấp Vĩnh Phát để xác định chính xác quy mô cần đầu tư. Đồng thời, dự kiến địa điểm, ước tính nhu cầu vốn đầu tư xây dựng và cam kết của các hộ dân sẽ vào ở trên cụm/tuyến dân cư mới làm cơ sở cho Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị và tranh thủ với bộ, ngành Trung ương bổ sung thêm danh mục đầu tư cụm/tuyến dân cư cho ấp này. 2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng cho ấp Vĩnh Phát: đề nghị UBND huyện An Phú chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xác định lộ trình thực hiện phù hợp với khả năng ngân sách. Đồng thời, làm cơ sở cho các sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ địa phương lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện hoặc tranh thủ các cơ hội đầu tư bằng nguồn vốn khác (nếu có) để thực hiện đầu tư.

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved