sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Danh sách các phản ánh được phản hồi

-

Trả lời ý kiến cử tri Long Xuyên

Cử tri Long Xuyên đề nghị (1) sớm triển khai xây dựng sân vận động tỉnh; (2) di dời các nhà máy sản xuất xi măng ra khỏi khu dân cư; (3) đề nghị tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp để sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh do Trường cao đẳng nghề và Đại học An Giang đào tạo.

Trả lời : ( 31/10/2022 )

- Về việc sớm triển khai xây dựng sân vận động tỉnh: Dự án Sân vận động tỉnh An Giang được UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án đã thực hiện khảo sát địa hình, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh An Giang và tổ chức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi) gói thầu số 02 – Khảo sát địa chất. Hiện nay đang khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án và thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
Ban Quản lý Dự án đã thực hiện khảo sát địa hình, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh An Giang và tổ chức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi) gói thầu số 02 – Khảo sát địa chất; nhà thầu tư vấn đã hoàn thành việc khoan khảo sát địa chất và lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình. Trong giai đoạn từ Quý IV/2022 đến hết năm 2025, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án sẽ lập và trình phê duyệt các hồ sơ chuẩn bị thực hiện dự án; thực hiện đầu tư dự án. Dự kiến đến tháng 11/2025 sẽ đưa công trình Sân vận động tỉnh An Giang vào sử dụng.
- Về di dời các nhà máy sản xuất xi măng ra khỏi khu dân cư: Nhà máy Xi măng An Giang thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (nay là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang), là trạm nghiền có công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, sản lượng đạt khoảng 440 nghìn tấn/năm. Dây chuyền sản xuất của nhà máy xi măng An Giang đã được đầu tư tương đối hiện đại, tự động hóa cao. Sản phẩm của nhà máy là xi măng PCB 30, 40 và PCB50, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo TCVN; hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; chất lượng ổn định và có thương hiệu trên thị trường. Vị trí nhà máy là phù hợp với phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Xi măng đã được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 26/12/2017. 
Ngoài ra, theo Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 thì giai đoạn 2031 - 2050: di dời Nhà máy Xi măng An Giang thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đến nơi có vị trí phù hợp hơn, để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của đơn vị và nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ cả về số lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng của xã hội và đảm bảo môi trường sản xuất theo quy định pháp luật.
- Về đề nghị tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp để sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh do Trường cao đẳng nghề và Đại học An Giang đào tạo: Để chuẩn bị những nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương trình UBND tỉnh thống nhất danh mục 52 dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư đến năm 2025 trên 6 lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành xây dựng Cẩm nang xúc tiến đầu tư, các tài liệu, danh mục dự án để các Sở ngành và địa phương sử dụng làm phương tiện giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các nhà đầu tư trong quá trình xúc tiến đầu tư. Mặt khác, hiện nay đang có rất nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm lực mạnh quan tâm, khảo sát và đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, phát triển đô thị, vui chơi giải trí. Điều này sẽ mở ra cơ hội rất lớn để các sinh viên ra trường có thể tìm kiếm việc làm phù hợp nếu các dự án này được triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị Trường Cao đẳng nghề và Trường Đại học An Giang tích cực đào tạo để có nguồn nhân lực tốt phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư.

-

Trả lời ý kiến cử tri Châu Thành

Cử tri Châu Thành: Hiện nay nhà ở xã hội giá bán rất cao, trong khi thu nhập của công nhân thì không thể mua được nhà ở. Đề nghị xem xét tạo thêm quỹ đất xây mới nhà ở xã hội cho công nhân có thu nhập thấp và có chính sách hỗ trợ mua nhà.

Trả lời : ( 31/10/2022 )

Hiện nay, các ngành các cấp từ Trung ương đến địa phương đều hết sức quan tâm đến vấn đề chỗ ở cho người lao động, người thu nhập thấp và đặc biệt là công nhân lao động. Qua đó, Trung ương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định các chính sách hỗ trợ về xây dựng nhà ở xã hội cho chủ đầu tư và hỗ trợ vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân lao động. Hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở, tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung nhu cầu nhà ở xã hội trên các địa bàn huyện, thị xã, thành phố để điều chỉnh bổ sung Chương trình phát triển nhà ở cho phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương. Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 940/UBND-KTN gửi Bộ Xây dựng số liệu xây dựng Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030). 

-

Trả lời ý kiến cử tri Tri Tôn, Long Xuyên

Cử tri Tri Tôn, Long Xuyên: Hiện nay tình trạng xây dựng nhà ở, trại cặp theo tỉnh lộ 941 trên địa bàn xã Tà Đảnh tiếp tục tái diễn. Nhưng trong quá trình giải quyết không cho cất nhà, trại thì người dân so sánh với địa bàn xã Vĩnh An, Châu Thành, vì có nhiều người dân xã Vĩnh An cất nhà lấn chiếm bờ kênh. Do vậy, cử tri kiến nghị cần có sự thống nhất chủ trương chung, nhằm thuận lợi trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến việc xây dựng nhà ở, trại cặp tỉnh lộ 941, ngoài ra tăng cường quản lý hành lang an toàn sông rạch, tránh trường hợp lấn chiếm.

Trả lời : ( 31/10/2022 )

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban Văn bản số 31/UBND-ĐTXD ngày 11/01/2016 và Văn bản số 1055/UBND-KTN ngày 01/10/2018 với mục tiêu kiên quyết không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm, cất mới nhà ở vi phạm hành lang sông kênh rạch. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã., thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và xử lý vi phạm việc phát sinh nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn; kiên quyết không để phát sinh các trường hợp cơi nới lấn chiếm, cất mới hoặc tái cất nhà ở ven sông, kênh, rạch; xử lý trách nhiệm đối với UBND các xã trong trường hợp buông lỏng quản lý để phát sinh nhà ở trên hành lang các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn mình quản lý.
Ngoài ra, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1012/KH-SXD ngày 13/4/2021 về việc kiểm tra tình hình nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. Theo định kỳ 06 tháng, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cập nhật tình hình quản lý nhà ven sông, kênh, rạch trên địa bàn cũng như các kiến nghị nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. 

-

Trả lời ý kiến cử tri Tri Tôn

Cử tri Tri Tôn đề nghị (1) có quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hồ Tulơr thuộc khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô và (2) có kế hoạch, quy hoạch, đầu tư cho huyện Tri Tôn phát triển lên Thành phố.

Trả lời : ( 31/10/2022 )

Hạng mục xây dựng hồ Cô Tô thuộc dự án Xây dựng hệ thống thuỷ lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức An đảm nhận thi công. Đến nay, nhà thầu mới thi công hạng mục phát hoang mặt bằng. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại Thông báo số 266/TB-VPUBND ngày 03/10/2022 về việc xử lý khó khăn trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, Ban Quản lý dự án công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh đã ký hợp đồng với thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ thi công hồ Cô Tô, đã tổ chức giao mốc thi công cho nhà thầu phụ vào ngày 10/10/2022, hiện nay đang triển khai thi công.
- Về đề nghị có kế hoạch, quy hoạch, đầu tư cho huyện Tri Tôn phát triển lên Thành phố: Tri Tôn là huyện miền núi, vừa được Chính phủ phê duyệt công nhận là huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, trước mắt cần quan tâm đầu tư phát triển “thoát nghèo”. Sau khi huyện “thoát nghèo” sẽ tiếp tục quy hoạch phát triển để đảm bảo tiếp cận các tiêu chuẩn của Đơn vị hành chính đô thị, trước khi phát triển thành Thành phố trong tương lai xa.

-

Trả lời ý kiến cử tri Phú Tân

Cử tri Phú Tân kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt và công bố Đồ án quy hoạch đô thị thị trấn Phú Mỹ, để người dân có thể xây dựng nhà, cơ sở kinh doanh.

Trả lời : ( 31/10/2022 )

Thị trấn Phú Mỹ đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV (Quyết định số 97/QĐ-BXD ngày 02/02/2016) và theo quy định của pháp luật về Quy hoạch đô thị (điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị) đối với Đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng tại Công văn số 1918/BXD-QHKT ngày 31/5/2022. Hiện nay Sở Xây dựng đang rà soát sự phù hợp nội dung hồ sơ theo ý kiến đóng góp của Bộ Xây dựng, để trình UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến lần 2 đối với nội dung đồ án trước khi UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

-

Trả lời ý kiến cử tri Tân Châu, An Phú

Cử tri Tân Châu, An Phú kiến nghị địa phương xem xét, quan tâm đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư cho dân tộc Chăm, tạo điều kiện cho bà con dân tộc có nơi sinh hoạt cộng đồng vì hiện nay người dân tộc Chăm cất nhà chen chúc lẫn nhau, nhiều lớp gây ô nhiễm môi trường, có nhiều hộ sống trên ghe, xuồng không nơi ở ổn định. Đồng thời, đề nghị xây dựng thêm cụm, tuyến dân cư nhằm tạo cho người dân có nơi ở ổn định, sinh sống, vì hiện nay còn nhiều hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo và những hộ thờ cúng liệt sĩ, người ở nhờ trên đất người khác hoặc ở cập mé sông, trên ghe, bè.

Trả lời : ( 31/10/2022 )

Hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở ngành cập nhật danh mục các dự án đầu tư theo Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 – 2025 để tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2022 – 2025 của Đề án.

-

Công ty TNHH Xây dựng Daemyung đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng.

Công ty TNHH Xây dựng Daemyung đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng.

Trả lời : ( 19/04/2022 )

Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chuyển số 133 / PC-VPCP ngày 19/01/2022 của Văn phòng Chính phủ và văn bản ngày 25/3/2022 của Công ty TNHH Xây dựng Daemyung về việc đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 83 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư. Chủ đầu tư xây dựng và tổ chức tham gia thị trường xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trường hợp tổ chức thực hiện các công việc hoàn thiện theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sơn, chống thấm và các công việc tương tự khác thì không ảnh hưởng đến kết quả. Kết cấu chịu lực của công trình không thuộc diện bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Daemyung nghiên cứu, thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

CV 1251/BXD-HDXD

-

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri Tân Châu xem xét việc lấp kênh xép cỏ găng

+ Cử tri Tân Châu hỏi: “Cử tri xã Vĩnh Hoà đề nghị tỉnh xem xét việc lấp kênh xép cỏ găng đoạn từ cầu bến nước đến ranh Vĩnh Xương. Nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo mặt bằng bố trí cho những hộ trong vùng sạt lở, đồng thời thực hiện di dời lùi các hộ cặp tỉnh lộ 952 đảm bảo thông thoáng hành lang an toàn giao thông của tỉnh lộ 952.”

Trả lời : ( 16/03/2022 )

Giải trình của Sở Xây dựng: Qua trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có một số thông tin giải trình như sau:

- Theo Văn bản số 39/UBND-KTN ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh công bố danh mục khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 thì Kênh Xép Cỏ Găng xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu không thuộc danh mục khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đánh giá và xác định đoạn sông kênh rạch là khu, điểm ô nhiễm môi trường cần khắc phục xử lý, đề nghị UBND thị xã Tân Châu thực hiện theo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 342/STNMT-MT ngày 02/02/2018 về việc thực hiện xử lý các khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó UBND thị xã Tân Châu sẽ có đề xuất giải pháp khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp.

- Hiện nay, Kênh Xép Cỏ Găng xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu vẫn còn đang sử dụng cho mục đích sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân khu vực. Do đó, nếu thực hiện giải pháp san lấp kênh để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường thì Thị xã Tân Châu cần phải (1) có biện pháp thủy lợi thay thế để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và (2) có sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân trong khu vực đối với giải pháp san lấp đoạn kênh này.

Trên đây là báo cáo giải trình của Sở Xây dựng về các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

TVB (nguồn CV 708/SXD-QLN&HTKT)

-

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri Tân Châu về sạt lở bờ sông Kênh Xáng

+ Cử tri Tân Châu hỏi: “Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông Kênh Xáng còn nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại tài sản và an toàn tính mạng người dân sinh sống dọc bờ sông. Dọc theo bờ sông Kênh Xáng thuộc địa bàn xã Tân An có hơn 500 hộ dân sinh sống và bị ảnh hưởng do sạt lở, người dân xã Tân An mong muốn các cấp chính quyền có quy hoạch để sớm xây dựng cụm tuyến dân cư tránh sạt lở giai đoạn 2 để bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở, để người dân sớm ổn định cuộc sống và an tâm lao động phát triển kinh tế.”

Trả lời : ( 16/03/2022 )

Giải trình của Sở Xây dựng:

Triển khai Chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định 714/QĐ-TTg và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Chính phủ giao cho các địa phương phải tự chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đồng thời cho phép địa phương được thực hiện mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư theo hình thức BT để góp phần hỗ trợ cho người dân vùng sạt lở sớm có nơi ở ổn định, an toàn trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn. Tuy nhiên, ngày 18/6/2020, Quốc hội đã  phê duyệt Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, Tại điểm d khoản 5 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 quy định “Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT”. Tại khoản 6 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 cũng quy định “Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020”….. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng An Giang báo cáo UBND tỉnh An Giang tạm dừng việc xây dựng cụm, tuyến dân cư theo hình thức đối tác công tư. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư được thực hiện theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ…”

Để có thể đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư trong thời gian tới, Sở Xây dựng đã kiến nghị và được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản 5494/VPUBND-KTN ngày 03/11/2020, trong đó: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện lồng ghép xây dựng các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh.

Do đó, để việc đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng đầu tư của ngân sách địa phương, hạn chế tình trạng sau khi đầu tư nhưng người dân không đồng ý di dời vào cụm, tuyến. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện: (1) rà soát vị trí, địa điểm xây dựng để đảm bảo kết nối hạ tầng và các điều kiện sống của người dân để lên phương án cho phù hợp; (2) cần lấy ý kiến đồng thuận của các hộ dân và cam kết sẽ vào ở khi cụm, tuyến hoàn thành; (3) lập danh sách các hộ thụ hưởng chính sách thuộc đối tượng của Chương trình để phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí triển khai xây dựng cụm dân cư trên địa bàn huyện.

Mặt khác, theo Thông báo số 264/TB-VPUBND ngày 16/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án đầu tư các khu, cụm tuyến dân cư để di dời dân từ các vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh. Đề án đã được Sở Xây dựng lập, lấy ý kiến và tiếp thu phản biện từ các sở ngành, địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Sở Xây dựng đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2022. Theo nội dung dự thảo, đề án sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cụm tuyến dân cư để di dời các hộ có nhà ở trong vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

* Giai đoạn 2022 – 2025: dự kiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 21 khu, cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 8.347 hộ.

* Giai đoạn 2026 – 2030: dự kiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 29 khu, cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 12.797 hộ.

Trên đây là báo cáo giải trình của Sở Xây dựng về các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

TVB (nguồn CV 708/SXD-QLN&HTKT)

-

Trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (Phú Tân)

Trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (Phú Tân)

Trả lời : ( 11/10/2021 )

Hỏi:

“Kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho cấp huyện để thuê tư vấn lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cho các xã, thị trấn năm 2022 theo quy định của ngành xây dựng”.

Trả Lời:

1. Sở Xây dựng đã có văn bản số 2860/SXD-QH ngày 27/8/2021 về việc rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng và tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo rà soát và đề xuất lập mới, điều chỉnh quy hoạch đô thị và các khu chức năng đặc thù trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm cho cấp huyện để thực hiện.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân (văn bản số 1085/UBND-TH ngày 01/10/2021) về danh mục lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và các khu chức năng năm 2022 có tổng cộng 05 danh mục với kinh phí khoảng 5.909 triệu đồng:

- Lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị: 03 đô thị (thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm và xã Hòa Lạc) với kinh phí khoảng 4.618 triệu đồng.

- Điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Trung mở rộng với kinh phí khoảng 830 triệu đồng.

- Lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ với kinh phí khoảng 461 triệu đồng (nguồn vốn của nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR HOLDIGS Việt Nam).

2. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp đề xuất danh mục lập, điều chỉnh quy hoạch chung cho toàn tỉnh (trong đó có huyện Phú Tân) và phối hợp cùng Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2022.

-

Kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh Khóa X

Trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (Châu Phú).

Trả lời : ( 11/10/2021 )

Hỏi:

“Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp các cụm tuyến, dân cư cho các huyện theo lộ trình, ít nhất mỗi năm thực hiện chỉnh trang, nâng cấp 01 cụm, tuyến dân cư/huyện theo cơ chế kinh phí tỉnh hỗ trợ 70%, huyện đối ứng 30% trên tổng mức đầu tư; theo thứ tự ưu tiên đối với các cụm, tuyến dân cư đã xuống cấp (để thực hiện chỉnh trang, đầu tư, xây dựng lại hệ thống đường, hệ thống xử lý nước thải, điện - nước…). Đối với các huyện có khả năng đối ứng thì đề nghị tỉnh tăng tiến độ trợ cấp kinh phí để các huyện chủ động hơn”.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Châu Phú có 31 cụm tuyến dân cư bao gồm giai đoạn 1 là 27 cụm, tuyến và giai đoạn 2 là 04 cụm, tuyến được đầu tư xây dựng từ năm 2001 đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa dân vào ở ổn định.

Theo Thông báo số 156/TB-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh An Giang thì: “Toàn bộ tiền bán nền linh hoạt phải nộp ngân sách tỉnh, dành ưu tiên trả nợ vốn vay tôn nền và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Sau khi cân đối, nếu thu lớn hơn chi thì để lại cho cấp huyện 70% để đầu tư các công trình phúc lợi tại cụm, tuyến dân cư (như: sửa chữa công trình giao thông, cấp thoát nước…), tỉnh giữ lại 30% để hỗ trợ cho các huyện không cân đối được vốn đầu tư hạ tầng”. Tuy nhiên, thời gian qua nguồn thu từ bán nền linh hoạt chủ yếu được dành để ưu tiên trả nợ vốn vay tôn nền của Ngân hàng Phát triển nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn (phải chịu lãi suất cao). Do đó, hiện nay các huyện gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vốn để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng của cụm, tuyến dân cư nhất là các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 (đến nay đã đưa vào sử dụng trên 10 năm phần nhiều cần phải được nâng cấp).

Do đó, để hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến dân cư, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, xác định các cụm,tuyến có nhu cầu bức xúc để ưu tiên duy tu, sửa chữa trước mắt là từ việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, nếu có khó khăn thì có báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ từ nguồn bán nền linh hoạt. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc tăng cường công tác thu hồi nợ nền cơ bản và tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt nhằm tăng thêm nguồn vốn để hỗ trợ chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Chỉ đạo UBND các xã tổ chức tăng cường công tác thu gom rác thải, nạo vét hệ thống cống, rãnh trong khu dân cư để khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng bị ứ đọng, gây ảnh hưởng đến việc thoát nước và môi trường của khu dân cư. Bố trí ngân sách của huyện hàng năm hoặc từ nguồn vốn chi cho hoạt động bảo vệ môi trường cho công tác duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm tuyến dân cư, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng nhà ở trên CTDC để ngăn chặn tình trạng xây dựng vi phạm, lấn chiếm công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến dân cư.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo các nội dung nêu trên để chủ động chỉnh trang, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6143/VPUBND-KTN ngày 07/12/2020 về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Chương trình Cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Văn bản hướng dẫn xử lý được lấy ý kiến rộng rãi của các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp và hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo văn bản tại Tờ trình số 247/SXD-QLN&HTKT ngày 22/01/2021 về việc xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 510/UBND-KTN ngày 07/6/2021 gửi các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đề nghị hướng dẫn, xử lý vướng mắc đối với các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai. Khi có ý kiến trả lời, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai thực hiện.

 

Nguồn: CV 3339 /SXD-QH

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND Thoài Sơn

Hỏi: Tại Trang 7 của Đề án nêu tổng cộng đánh giá tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội đạt 9,12/8,0 điểm. Đề nghị xem lại cách tính điểm này cho hợp lý. (Thoại Sơn)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, quy định tiêu chuẩn hạ tầng xã hội gồm 02 nhóm tiêu chuẩn:

- Nhóm tiêu chuẩn về nhà ở (gồm 02 tiêu chuẩn) đạt 1,74/2,0 điểm.

- Nhóm tiêu chuẩn về công trình công cộng (gồm 08 tiêu chuẩn) đạt 7,39/8,0 điểm.

Như vậy: Tổng điểm tiêu chuẩn hạ tầng xã hội đạt 9,12/10,0 điểm thay vì 9,12/8,0 điểm. Nguyên nhân do sơ suất trong quá trình biên tập, Sở Xây dựng xin tiếp thu và chỉnh sửa do lỗi biên tập bị nhầm như vừa giải trình.

Công văn số 1329 /SXD-QHngày 29/4/2020

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND Phú Tân

Hỏi: Theo Tờ trình “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang” trong đó, có công trình kiến trúc tiêu biểu là Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, diện tích và dân số huyện Thoại Sơn. Đề nghị, phải có sự đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính trước khi trình. (Phú Tân)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả lời:

- Theo quy định tại số 1210/2016/UBTVQH13, đối với tiêu chuẩn về công trình kiến trúc tiêu biểu chỉ cần yêu cầu có di tích cấp quốc gia sẽ đạt điểm tối đa. Trên địa bàn thành phố Long Xuyên hiện nay có 01 di tích Quốc gia đặc biệt (Nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng) và 02 di tích cấp Quốc gia (Bắc Đế miếu, đình Mỹ Phước), đảm bảo vượt yêu cầu điểm tối đa cho tiêu chuẩn này.

- Ngoài ra, do phạm vi đánh giá phân loại đô thị xét cho phạm vi nghiên cứu sang không gian của huyện Thoại Sơn, việc đưa thêm Di tích Óc Eo – Ba Thê vào không làm tăng thêm điểm đánh giá mặc dù việc đưa vào là phù hợp, mục tiêu chính là khẳng định vai trò di chỉ khảo cổ quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê cần được quan tâm trong không gian liên kết phát triển giữa Long Xuyên và Thoại Sơn.

- Về diện tích và dân số huyện Thoại Sơn; ý kiến đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính trước khi trình, đề nghị quý Đại biểu tham khảo các nội dung đã được giải trình lồng ghép nêu trên.

Công Văn số 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND An Phú

Hỏi: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,0/6,0 điểm. Đề nghị xem lại số liệu đánh giá tiêu chí này (An Phú)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

 

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, quy định tỷ lệ lao động phi nông nghiệp gồm 02 tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (yêu cầu 65-75%):

+ Huyện Thoại Sơn có số lao động phi nông nghiệp là 61.584 người/117.280 lao động (52,5%)

+ Thành phố Long Xuyên có số lao động phi nông nghiệp là 155.516 người/162.128 lao động (95,9%)

Do vậy, thành phố Long Xuyên mở rộng có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 217.100 người/279.408 người = 77,7% >75% . Đạt 1,5/1,5 điểm.

- Tiêu chuẩn về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị 11 phường hiện hữu (yêu cầu 85-90%): 141.189 người/145.216 người = 97,2% >90%. Đạt 4,5/4,5 điểm.

Tóm lại: Tổng cộng 02 tiêu chuẩn thành phố Long Xuyên mở rộng có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,0/6,0 điểm.

Công văn số 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020

-

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND

Hỏi: Về phạm vi mở rộng đô thị thành phố Long Xuyên bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Thoại Sơn và phần mở rộng này là cơ sở để thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị (theo Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13). Từ cơ sở đó đề nghị làm rõ thêm trong tương lai huyện Thoại Sơn còn không hay phải sáp nhập vào thành phố Long Xuyên. (Tri Tôn)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả lời:

- Đối với việc mở rộng không gian đô thị Long Xuyên sang địa giới hành chính huyện Thoại Sơn; như đã giải trình ở trên:  

+ Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH về diện tích thành phố quy định từ 150km2 trở lên (thành phố Long Xuyên có diện tích 114,96km2), cần nghiên cứu mở rộng trong giai đoạn 2022-2030 đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

+ Việc nghiên cứu không gian đô thị mở rộng sang huyện Thoại Sơn là phù hợp và được chủ trương thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2020 về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Do vậy, Đề án phân loại đô thị được đánh giá trên cơ sở phạm vi không gian đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại I và được quản lý bằng 02 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt: đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035.

- Thực hiện theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn 2022-2030, việc có thể điều chỉnh một phần huyện Thoại Sơn hoặc sáp nhập cả huyện Thoại Sơn hay không cần có những nghiên cứu và quy trình riêng đảm bảo sự đồng thuận của người dân và hệ thống chính trị khi thực hiện sau này.

Công văn 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020.

-

giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND Tri Tôn

Hỏi : Căn cứ vào Quyết định 3777/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030, tại Điều 1 có nêu “Năm 2020: Nâng loại 01 thành phố lên đô thị loại I: Long Xuyên” và Quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035, chưa thấy đề cập đến quy hoạch đô thị thành phố Long Xuyên mở rộng. (Tri Tôn)

Trả lời : ( 08/05/2020 )

Trả Lời:

- Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang (Quyết định 3777/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh) xác định thành phố Long Xuyên trở thành đô thị loại I vào năm 2020. Tất cả các định hướng chỉ đạo của việc nghiên cứu vĩ mô chỉ căn cứ theo tên đô thị hiện có, còn không gian cụ thể của đô thị có mở rộng hay không tùy theo vào đặc thù của từng địa phương trong quá trình quản lý và phát triển đô thị.

- Việc nghiên cứu trên cơ sở phạm vi thành phố Long Xuyên mở rộng do những yêu cầu và căn cứ pháp lý như sau:

+ Thành phố Long Xuyên có diện tích 114,96km2, dân số thường trú 272.229 người (yêu cầu của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH đối với thành phố thuộc tỉnh: diện tích từ 150km2 trở lên; dân số từ 150.000 người trở lên), như vậy thành phố Long Xuyên không đủ diện tích theo yêu cầu và nằm trong đối tượng cần sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (thời hạn thực hiện của thành phố Long Xuyên trong giai đoạn 2022-2030).

+ Để đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian đô thị, việc nghiên cứu sang huyện Thoại Sơn xét về không gian đô thị kết nối chuỗi đô thị dọc đường tỉnh 943 và đường tỉnh 960; đồng thời khai thác thế mạnh của thành phố Long Xuyên (thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng) và huyện Thoại Sơn (nông nghiệp đô thị, du lịch tâm linh gắn với dịch vụ) là phù hợp.

+ Chủ trương về việc nghiên cứu mở rộng không gian đô thị Long Xuyên sang huyện Thoại Sơn đã được định hướng trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

+ Theo phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp huyện (Điều 28-Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và các quy định pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan), việc quản lý về xây dựng phát triển đô thị tại cấp địa phương là cấp huyện; do vậy trong quá trình từ nay đến lúc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030, việc quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch cho thành phố Long Xuyên mở rộng nằm trên phạm vi 02 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn) cần được quản lý trên cơ sở 02 đồ án quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035.

Công văn 1329 /SXD-QH ngày 29/4/2020

-

Phê duyệt kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp CCHN Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2017

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2017

Trả lời : ( 16/09/2017 )

Phê duyệt kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp CCHN Môi giới Bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo kế hoạch và lập báo cáo quá trình tổ chức kỳ thi, danh sách thí sinh đạt và không đạt yêu cầu cho Chủ tịch Hội đồng thi để làm cơ sở báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng.

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Pphòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng -Sở Xây dựng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

Kế hoạch chi tiết đính kèm.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

-

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Sở Xây dựng hướng dẫn các nội dung để thực hiện Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng đối với huyện chuẩn nông thôn mới như sau:

Trả lời : ( 04/05/2017 )

Sở Xây dựng hướng dẫn các nội dung để thực hiện Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng đối với huyện chuẩn nông thôn mới như sau:

 

1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công bố công khai.

 

2. Có quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. 3. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, cụ thể như sau:

 

- Đối với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng:

+ Bản vẽ bao gồm: sơ đồ vị trí và liên hệ vùng; bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

 

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng:

 

+ Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

 

Chi tiết tập tin đính kèm

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

-

Xin ý kiến chấp thuận thực hiện nhà ở xã hội liền kề thấp tầng

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 292/TTr.Cty ngày 19/4/2017 của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang về việc đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện nhà ở xã hội thấp tầng liền kề trong dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học

Trả lời : ( 04/05/2017 )

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì “Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.”

Sở Xây dựng sẽ trình UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận của HĐND tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư theo quy định nêu trên

 

TVB

-

Xin ý kiến chấp thuận thực hiện nhà ở xã hội liền kề thấp tầng

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 292/TTr.Cty ngày 19/4/2017 của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang về việc đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện nhà ở xã hội thấp tầng liền kề trong dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học

Trả lời : ( 04/05/2017 )

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì “Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.”

Sở Xây dựng sẽ trình UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận của HĐND tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư theo quy định nêu trên

 

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved