sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Kế hoạch phát triển ngành xây dựng năm 2023
Tình hình kinh tế - xã hội và Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022
Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2022
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Xây dựng năm 2021
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 2020
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019
Về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhà ở và thị trường bất động sản năm 2018
Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhà ở và thị trường bất động sản năm 2017
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
V/v thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016-2020

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved