sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số. 29/03/2023

Cục Chuyển đổi số Quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về

Chi tiết +
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 25/03/2023

Ngày 23/03/2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved