sở xây dựng

Tỉnh an giang

Ngày Môi trường thế giới năm 2023: “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution) 05/06/2023

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solu

Chi tiết +
Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo tập huấn lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo Quyết định số 258/QĐ-TTg. 05/06/2023

Ngày 29/5/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có CV số 1894 /SXD-KT&QLXD V/v mời tham gia Hội thảo tập huấn lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trì

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved