sở xây dựng

Tỉnh an giang

An Giang trao quyết định đối với 11 cán bộ 01/12/2022

Theo đó, trao quyết định bổ nhiệm lại thời hạn 5 năm đối với: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Thanh Vũ; trao quyết định bổ nhiệm thời hạn 5 năm đối với

Chi tiết +
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng 01/12/2022

Ngày 28/11/2022 Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved