sở xây dựng

Tỉnh an giang

Hoạt động "Vui Tết Trung Thu - Chắp Cánh Ước Mơ" 13/09/2022

Địa điểm tổ chức: Trường tiều học “A” Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Châu Thành

Chi tiết +
Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản 09/09/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5613/VPUBND-KTN ngày 20 tháng 10 năm về việc tổ chức lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved