Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quy hoạch Kiến trúcCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
Ngày đăng: 05/04/2024

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 21-3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

Theo đó, quy mô điều chỉnh khoảng 1.259m2 với vị trí điều chỉnh quy hoạch thuộc phạm vi Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Có tứ cận gồm phía Đông Bắc giáp đường Lê Lợi; Phía Đông Nam, Tây Bắc và Tây Nam giáp đất ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang.

Cụ thể, thực hiện điều chỉnh đất y tế với diện tích 498m2 (ký hiệu số 87 – Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ) thành đất ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang. Điều chỉnh đất ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang với diện tích 659,7m2 thành đất y tế để bố trí Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Phần diện tích đất ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang còn lại (khoảng 101,3m2) tiếp giáp giữa 2 khu đất nêu trên giữ nguyên không thay đổi.

Các chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất y tế gồm: Mật độ xây dựng tối đa: 60%; Tầng cao tối đa là 10 tầng và phải đảm bảo về khoảng cách tối thiểu giữa các công trình quy định tại điểm 2.6.1, về khoảng lùi công trình tại điểm 2.6.2 của QCVN 01:2021/BXD; Tầng hầm tối đa là 01 tầng; Hệ số sử dụng đất tối đa là 6,0 lần; Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi tối thiểu 10m.

Các nội dung khác của đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 và Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh An Giang.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Long Xuyên công bố nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phường Mỹ Bình, phối hợp thực hiện quản lý và triển khai điều chỉnh quy hoạch với các ban ngành; kiểm tra, giám sát hoạt động của dự án đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy..../.


Nguồn : Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang (Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 21/3/2024)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn