Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quy hoạch Kiến trúcCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
Ngày đăng: 14/12/2023

Ngày 12/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 4713 /SXD-QH v/v triển khai Văn bản số 5400/BXD-HĐXD ngày 27/11/2023 của Bộ Xây dựng về tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 6749/VPUBND-KTN ngày 04/12/2023 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng, đặc biệt là công tác rà soát các yêu cầu về PCCC đối với loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại văn bản số 5400/BXD-HĐXD ngày 27/11/2023 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thông tin đến Quý cơ quan và địa phương Văn bản số 5400/BXD-HĐXD ngày 27/11/2023 của Bộ Xây dựng; trong đó, đề nghị chú trọng trong công tác quản lý và chỉ đạo các cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp tại địa phương thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng, đặc biệt là công tác rà soát các yêu cầu về PCCC đối với loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao (nội dung cụ thể được hướng dẫn tại văn bản số 5400/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng kèm theo).

Sở Xây dựng đề nghị địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để để tổng hợp, tham mưu, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Nguồn :

Tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn