Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quy hoạch Kiến trúcCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Chương trình "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản lý quy hoạch đô thị tại Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và một số điểm phụ cận".
Ngày đăng: 05/04/2024

Ngày 04/4/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 1064/SXD-QH về việc thông tin, đề cử các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản lý quy hoạch đô thị tại Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và một số điểm phụ cận".

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ tại văn bản số 1566/VPUBND-KTN ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh về việc giao thông tin, đề cử các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản lý quy hoạch đô thị tại Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và một số điểm phụ cận".

Với mong muốn là cầu nối, tạo điều kiện cho Hội kiến trúc sư và các Đơn vị tỉnh nhà được học tập kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận công nghệ - kỹ thuật tiên tiến về xây dựng, quy hoạch đô thị từ Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và một số điểm phụ cận hiện đại và văn minh; Sở Xây dựng xin thông tin đến Hội Kiến trúc tỉnh An Giang; các Đơn vị hoạt động Xây dựng; tư vấn Kiến trúc, Quy hoạch trên địa bàn tỉnh An Giang quan tâm cử đại diện tham gia Chương trình “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản lý quy hoạch đô thị tại Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và một số điểm phụ cận" do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức (Đính kèm Chương trình và các tài liệu liên quan).

1. Thời gian, địa điểm:

a) Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2024.

b) Địa điểm: Thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc.

2. Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tham dự: Ban thư ký Chương trình “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản lý quy hoạch đô thị tại Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc”.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà số 50 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Hotline: Chu Ngọc Bích – 0986.725.622 – Email: chungocbich116@gmail.com).


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Chương trình "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản lý quy hoạch đô thị tại Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và một số điểm phụ cận".

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn